ANNA ALAMA NIERUCHOMOŚCI BEŁCHATÓW
tel.: 505 903 555adres: Bełchatów, ul. Rotmistrza Pileckiego 4 Radomsko, Wieluń
Anna Alama Nieruchomości

Centrum miasta !

Celem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa, na którą składają się działki o nr ewid 76/1, 113/6 oraz 113/7 w obrębie 18 o łącznej powierzchni 4265 m2. Obecnie nieruchomość zabudowana jest obiektem handlowym o pow. zabudowy 1190 m2. Przez nieruchomość przebiega kolektor kanalizacji deszczowej, dla którego ustanowiono strefą ochronną 5 m od osi przewodu.

Nieruchomość objęta jest ustaleniami mpzp, przyjętego Uchwałą Nr LIV/450/18 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Plac 3-go Maja, Reymonta, Alei Jana Pawła II i znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 2U – zabudowa usługowa, dla której ustala się realizację usług w postaci usług handlu, gastronomii i bankowych.

Zgodnie z ustaleniami planu i wskazanymi na załączniku graficznym obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  istniejący obiekt handlowy rozbudować można do powierzchni zabudowy około 1470 m2 . Miejscowy plan zakłada też, że obiekt posiadać będzie co najmniej dwie kondygnacje, co oznacza, że możliwa powierzchnia użytkowa budynku może zwiększyć  się dwukrotnie w stosunku do pow. użytkowej wynikającej z możliwości rozbudowy obiektu. Nadbudowa obiektu nie może przekroczyć wysokości 10 m. Dach płaski, na którym zgodnie  z planem dopuszcza się montaż paneli fotowoltaicznych i słonecznych.

Ustalony wskaźnik parkowania to 1 mp na 50 m2 powierzchni handlowej lub pow. sprzedaży lub 1 mp na 60 m2 usług pozostałych, przy czym plan dopuszcza budowę garażu podziemnego, wielopoziomowego jak również lokalizację parkingu publicznego.

Dodatkowym atutem przedmiotu sprzedaży jest doskonała lokalizacja połączona z planowanymi przez Miasto działaniami na rzez poprawy funkcjonalności tej części Centrum i jego wizerunku. Planowane przez Miasto inwestycje celu publicznego to m.in. projektowana droga dojazdowa szerokości 10 m wraz z zielenią publiczną i miejskimi parkingami, przylegającymi do nieruchomości. Planowane jest również  przejście na rzece Radomce w rejonie obiektu handlowego, które ułatwi dostępność planowanych usług z istniejącą infrastrukturą sportową. W ramach planowanego przez Miasto zadania pn „Eliminacja zagrożeń środowiskowych i poprawy wizerunku rzeki Radomki”, przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego i zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w okolicy zespołu klasztornego i przedmiotowej nieruchomości.

 

Serdecznie zapraszam !

4 000 000.00zł

Zadzwoń: 505 903 555 Anna Alama

INFORMACJE:
Typ transakcji:
NA SPRZEDAŻ
Lokalizacja:
Radomsko
Powierzchnia:
1200m2
Powierzchnia działki:
4265m2
Rodzaj domu:
lokal handlowo-usługowy

Zdjęcia

Projektowanie stron internetowych Master-NET | RODO | Licznik odwiedzin - 216528